Vodní stavby

Elektrárna Bobrowice II v Siedlęcině

V 19. století stál na místě současné elektrárny vodní mlýn, pila a malá továrna na výrobu dřevoviny pro papírenský průmysl. Energetické zařízení bylo postaveno na pravém břehu překopaného kanálu. Díky tomuto řešení vznikl na Bobru velmi půvabný ostrov, který si získal název Modrzewiowy (Modřínový). Název byl odvozen od modřínů, které na tomto místě rostly, byť se většinou tyto stromy poblíž řek nevyskytují...

Elektrárna Pilchowice II

Technicko-územní řešení elektrárny Pilchowice II poukazuje na to, že stavba vodní elektrárny je možná prakticky na libovolném úseku řeky, za podmínky, že přibližně na 1,5 km řeky je přirozený spád minimálně 5 m. Pod obcí Pilchowice, poblíž železniční zastávky Nielestno, byla téměř na plochém území postavena v letech 1926-27 průtoková elektrárna s derivačním kanálem dlouhým 1396 m...

Elektrárna Wrzeszczyn

Intenzívní mýcení horských lesů v 18. a 19. století způsobilo porušení vodohospodářských poměrů. Horský reliéf území povodí řeky Bobr, osídlení v záplavových oblastech a četné přívalové deště způsobily katastrofální povodně, zejména koncem 19. století, a to v letech 1888, 1890 a 1897...