Sklo a keramika

Crystalex, Nový Bor

Nový Bor je městem s bohatou historií sklářství i vývoje sklářského průmyslu. Sklářskou tradici udržuje několik skláren a desítek zušlechťovatelů skla. Město vzniklo na obchodní cestě z Prahy do Německa při císařské silnici Praha – Rumburk a od počátku 18.století se sem začala soustřeďovat sklářská výroba...

Huť křišťálového skla "Julia" – Piechowice

Historie sklářství v údolí řeky Kamienna sahá minimálně do 14. století. Na přelom 14. a 15. století se datují archeologická naleziště po dávné sklárně nacházející se v Piechowicích – Cicha Dolina (Tiché údolí). V průběhu následujících staletí v Piechowicích působily nevelké závody na zpracování skla, rytecké a malířské dílny, které pracovaly na polotovarech ze skláren z nedaleké Szklarské Poręby a z Čech...

Kamenářský dům, Turnov, čp. 19, areál Muzea Českého ráje

Objekt je kopií domu z počátku 18. století, který byl zbourán, ale do roku 1973 stál na rohu dnešního Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. Již v 60tých letech minulého století byl poslední stavbou ve městě, představující typ roubeného domu s krytou verandou a mansardovou barokní střechou...