Doly a důlní díla, podzemní stavby

Barevná jezírka (Kolorowe Jeziorka)

V Janowických krušných horách (Rudawy Janowickie), jižně od Wieściszowic, na severovýchodních svazích Wielké Kopy se nachází důlní díla po lomech pyritových břidlic z konce 18. století. V roce 1785 zde začal působit lom "Nadzieja" (něm. Hoffnungsgrube, čes. Naděje), o osm let později pak o 400 m výše vznikl lom "Nowe Szczęście” (něm. Neu-Glückgrube, čes. Nové štěstí), a v roce 1796 o dalších 600 m výše lom „Gustav”...

Břidlicový lom, Bratříkov

Využití kamene ve venkovském stavitelství se v českých zemích obecně rozvíjelo od konce 18. století. V průběhu počátku 19. století rychle rostl počet selských a domkářských usedlostí s prvky vytesanými z kamene. Na konci 19. století se prosazuje průmyslová těžba kamene, spojená s výraznějším uplatněním mechanizace ve velkolomech. Jednou z významných těžeb...

Dědičná štola, Chrastava

Historii středověkého i pozdějšího dolování barevných kovů i uhlí v oblasti Frýdlantského výběžku najdeme nejen v archivních materiálech, ale jako dochované a znovuobjevované pozůstatky – středověké štoly. V současnosti se stávají přitažlivými cíli turistů jako zajímavé technické památky. Štoly podávají svědectví o technické a znalostní úrovni tehdejších horníků i možnost srovnání s novověkým způsobem ražby štol. Ojedinělou touto technickou památkou jsou dosud zachované středověké i novodobé štoly u Nového Města pod Smrkem, na Měděnci a Raspické hoře...