Hydroelektrárna Rudolfov, Liberec

Po první světové válce se s rozvojem elektrifikace v řadě lokalit zvažovala úprava vodních děl, které by umožnily využít energetický potenciál vodních toků pro výrobu elektrické energie Příkladem je vodní dílo Bedřichov, kde byla do roku 1928 vystavěna rozsáhlá energetická část se špičkovou hydroelektrárnou v Rudolfově, vzdálenou od přehrady Bedřichov necelé 3 km.
V roce 1923 předložily společnost El.Uberlandkraftwerkprojekt Reichenberg plány výstavby špičkové vysokotlaké vodní elektrárny na pomezí Rudolfova a Kateřinek. Výstavba byla zahájena v roce 1923 a závěrečná kolaudace proběhla 18. a 19. června 1929. Vodní dílo představuje soustavu dvou malých vodních elektráren a vyrovnávací nádrže. Nedílnou součástí je kanál, kterým se na délce 3251 m a spádu pouhých 5 m přivádí voda z Bedřichovské přehrady, vybudované na Černé Nise v letech 1904 -1906 Ukončen je ve vodním zámku, odkud je voda vedena vysokotlakým litinovým potrubím o průměru 70 cm, dlouhým 1150 m se spádem 173 m k dvěma Peltonovým turbínám  z  roku 1926  od firmy  Voith,umístěných  na  jedné  horizontální  hřídeli  s 

hltností 650 l/s ,připojených ke generátoru o výkonu 720 kw /5kV. Z turbín je voda odváděna do vyrovnávací nádrže o celkovém objemu 25 000 m3, vytvořené klenbovou hrází vysokou 14 m. Tato nádrž má za úkol vyrovnávat průtok vody v řece Černá Nisa. K dalšímu využití vody akumulované ve vyrovnávací nádrži jsou umístěny dvě turbíny typu Francis s celkovou hltností 650 l/s. K nim je připojen asynchronní motor o výkonu 45 kw/400V. Od roku 1927 bylo vodní dílo Rudolfov součástí chrastavské elektrárny v Andělské Hoře.
Vlastníkem bylo Vodní družstvo pro regulaci toků a výstavbu údolních přehrad v povodí Zhořelecké Nisy pro město Liberec a zemské okresy Jablonec nad Nisou, Chrastavu a Frýdlant, založené na přelomu 19. a 20. století v Liberci. Z přehrady byl vybudován rozvod vod požární vody k průmyslovým objektům. V současné době je celková roční výroba elektrické energie hydroelektrárny Rudolfov asi 1,800 GWh. Budova i železobetonová strojovna včetně technického zařízení jsou udržovány v původním stavu.
Info: www.pla.cz

Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou

Galerie

Na mapě

Panorama 3d