Železniční stanice Jindřichovice pod Smrkem

Významná přechodová železniční stanice Frýdlantské okresní dráhy a Císařských pruských drah byla vybudována v souvislosti s třetí a nejdelší odbočkou trati z Frýdlantu v Čechách do Jindřichovic pod Smrkem v letech 1895 – 1902. Původní projekt vypracovaný ing Fr. Reimherrem z Frýdlantu byl postupně upraven. Nově vzniklé konsorcium složené z Okresního výboru ve Frýdlantu, stavební firmou Hermann Bachstein a Obchodní a průmyslovou bankou Darmstadt, získalo dne 8. září 1900 řádnou koncesi na vybudování normálněrozchodné tratě „Frýdlant – Jindřichovice s pokračováním k říšské hranici a dále do Greiffenbergu„. Samotná výstavba tratě byla zahájena v roce 1901. Stanice měla rozsáhlé kolejiště s pěti staničními a šesti kusými kolejemi, dvoupodlažní budovu se sídlem pasových a celních orgánů. Dále zde byla lokomotivní remíza, nákladní a celní skladiště s rampou, točna a obytný dům pro zaměstnance. Velký důraz byl kladen napojení této tratě na sítˇKrálovských pruských železnic na hranicích v Jindřichovicích pod Smrkem

a dále do pruského Meffersdorfu, nyní Pobiedna, který byl konečnou stanicí tratě z Greiffenbergu.Úsek tratě na českém území měl délku 2,3 km. Zahájení veřejného provozu tratě vedoucí z nádraží ve Frýdlantu v Čechách do Jindřichovic bylo 2. srpna 1902, mezistátní provoz o dva roky později. Touto třetí a poslední železnici měla společnost Frýdlantských okresních drah celkem 42, 31 km stavební délky tratí se dvěma přechodovými stanicemi. Mezistátní provoz byl zastaven v roce 1945 a tratˇke státním hranicím byla postupně snesena. Na polské straně byla tratˇukončena ve stanici Wolimierz a původní stanice Friedenberg dostala jméno Mirsk. Na polské straně byl v roce 1996 zastaven veškerý provoz. Tratˇ z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem /č. 039/ má délku 23,26 km, s 11 stanicemi a zastávkami je významným přínosem pro turistický ruch s nezanedbatelným vlivem na dopravní obslužnost rozvíjející se oblasti Frýdlantska.

Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou 

Galerie

Na mapě