Textilní továrna – kartounka, Česká Lípa, U kartounky 38

Jihovýchodně od městského jádra při obchvatu České Lípy mezi ulicemi U kartounky a U Ploučnice se nachází tiskárna kartounu z počátku 19. století, založená Franzem de Paula Elbel.
Severočeské pohraničí se na přelomu 17. a 18. století stalo hlavní oblastí v rozvoji výroby textilu jak soukenictví, tak i plátenictví. Česká Lípa se zapsala již do dějin skutečného manufakturního podnikání, kde se zdokonaleným technologickým postupem a uplatněním dělby práce začala zhotovovat jemná sukna dovážená dosud z Nizozemí. Úspěšný rozvoj plátenictví umožnil prosperitu barvířství a následně i potiskování textilu. V polovině 19. století najdeme v České Lípě 20 kartounek, tj manufaktur na výrobu tkanin, tkaných na způsob plátna, kde barva a vzorek byly nadřazeny kvalitě látky. Elbelova tiskárna byla založena v roce 1812 jako barvírna se sušící věží, na níž byly vytahovány obarvené štočky. V letech 1835 – 1839 obnovil její provoz a rozšířil tak své podniky Emanuel Mu“ller, jehož postavení v tomto oboru

zaujímalo významné místo. Po roce 1860 ji získal Ignaz Thume, který v roce 1845 patřil mezi největší výrobce kartounu v zemi, přeměnil získanou kartounku na přádelnu a přistavil k ní novou budovu v uliční frontě. Po znárodnění v roce 1945 se továrna stává součástí n. p. Benar.Dodnes je stavba původní továrny zachována ve své hmotě s mnoha dalšími významnými částmi svého vývoje, a proto byla prohlášena za kulturní památku. Textilní výroba je zachována a vyrábí se zde viskózová příze a potahové nábytkářské látky. Slavná éra výroby kartounů byla v České Lípě ukončena v roce 1938. Připomenutím tohoto významného postavení města kartounů vzniklo v roce 2011 muzeum „Centrum textilního tisku „ spolu s návštěvnickým a poradenským centrem v rekonstruovaném objektu bývalého hospodářského stavení vodního hradu Lipý, v centru města. Je zde instalována zážitková expozice s interaktivními prvky, napodobující vlastnosti textilu a nové možnosti jeho potisku.

www.polydekor.cz, www.lipy.cz

+0420 737 527 042

Zpracoval: OHK v Jablonci nad Nisou

Galerie

Na mapě