Budowle hydrotechniczne

Elektrownia "Kraszewice" w Kraszowicach

Prawie 5 km w dół rzeki, na 153,7 km Bobru, w miejscowości Kraszowice zlokalizowana jest elektrownia, zbudowana w latach 1931-1932 i nazywająca się „Kraszewice”. Historia wsi, dworu i dwóch folwarków datuje w roku 1825 funkcjonujący młyn wodny. Na przełomie XIX i XX wieku odnotowano katastrofalne powodzie w dorzeczu Bobru, po których w okolicy uregulowano rzekę...

Elektrownia Bobrowice II w Siedlęcinie

W XIX wieku w miejscu dzisiejszej elektrowni znajdował się młyn wodny, tartak oraz mała fabryczka produkująca miazgę drzewną dla przemysłu papierniczego. Siłownię zbudowano na prawym brzegu przekopanego kanału, dzięki czemu powstała bardzo malownicza wyspa na Bobrze, nazwaną Modrzewiową, nazwa tak od występujących tu modrzewi, które zazwyczaj nie występują w pobliżu rzek...

Elektrownia Pilchowice II

Rozwiązanie techniczno-terenowe elektrowni Pilchowice II wskazuje, że budowa elektrowni wodnej możliwa jest praktycznie na dowolnym odcinku rzeki, pod warunkiem, że na długości około 1,5 km rzeki występuje naturalny spad wynoszący co najmniej 5 m. poniżej miejscowości Pilchowice...