Budowle hydrotechniczne

Zapora i elektrownia na Kwisie koło Leśnej

Kwisa - lewobrzeżny dopływ Bobru przepływając przez Pogórze Izerskie zbiera wody z obszaru o powierzchni ponad 300 km2. Są to tereny wylesione w wyniku wieloletniej gospodarki człowieka. Powtarzające się często powodzie, zwłaszcza pod koniec XIX wieku, w tym katastrofalne w latach 1888 i 1897 zmusiły władze prowincji Śląskiej do podjęcia decyzji o budowie zapór i zbiorników retencyjnych...

Zapora i elektrownia w Pilchowicach

W lipcu 1897 r. nawiedziła Karkonosze katastrofalna w skutkach powódź, powodując ogromne zniszczenia i straty. Prof. dr Otto Intze z Aachen (Akwizgran) opracował projekt systemu zabezpieczającego przed powodziami tereny Dolnego Śląska, który miał stworzyć zbiorniki retencyjne i jeziora zaporowe na największych rzekach...

Zapora Josefův Důl na rzece Kamenice

Zbiornik powstał w miejscu, gdzie wybudowanie zapory już na początku XX wieku planowała Spółdzielnia Wodna kierowana przez fabrykanta W. Riedla. Jednak po przerwaniu zapory na Bílej Desnie wszystkie prace nad tym projektem wstrzymano. Dopiero w latach 60. XX wieku ponownie zaczęto na poważnie rozważać budowę zapory na rzece Kamenice, pojawił się bowiem problem niedostatku wody pitnej w aglomeracji liberecko-jabloneckiej...