Budowle hydrotechniczne

Zapora – Bílá Desná „Przerwana zapora”

Z energii wód Desny i Kamenice korzystały rozwijające się od połowy XIX wieku przedsiębiorstwa szklarskie i tekstylne usytuowane na brzegach tych rzek. W roku 1902 dla ochrony obszaru przed powodziami powołano w miejscowości Dolní Polubné Spółdzielnię Wodną na rzecz Budowy Zapory na Černej Desnie. W celu uzyskania pozwolenia na budowę należało zdobyć szczegółową ocenę obszaru od prof. O. Intzego. Pod koniec 1904 r...

Zbiornik przeciwpowodziowy Bukówka

Po wielkiej powodzi w lipcu 1897 r. , która dotknęła dorzecze Bobru powstał plan zabezpieczenia na przyszłość doliny tego największego i najdłuższego lewobrzeżnego dopływu Odry. Zakładał on budowę jezior zaporowych i suchych zbiorników retencyjnych. Pierwszy z nich powstał już kilka km od źródeł Bobru, które znajdują sie po czeskiej stronie koło miejscowości Bobr na wysokości 804 m npm...