Budowle hydrotechniczne

Elektrownia wodna Bobrowice I w Siedlęcinie

Elektrownię zbudowano w latach 1924 - 1925 na 208,46 km rzeki Bóbr w głębokim przełomie pomiędzy wzniesieniem Górą Gapy (465 m) na prawym brzegu a Siedlęcinką (495 m) na lewym brzegu. Po przegrodzeniu rzeki powstało Jezioro Modre o pojemności 0,5 mln m³ wody i powierzchni 11 ha. Zastosowane rozwiązania techniczne elektrowni - urządzenia zrzutu wody...

Elektrownia wodna Bobrowice III i IV

Już w roku 1864, w zakolu rzeki Bóbr poniżej Jeleniej Góry nazywanym „Koniec Świata” (Weltende), zbudowano papiernię i ścieralnię drewna, dla pozyskania surowca papierniczego. W miejscu tym woda pchana na pionowe skały gwałtownie skręca w lewo, a jej koryto gwałtownie obniża się, tworząc złudzenie, że woda gdzieś znika...

Elektrownia wodna Rudolfov, Liberec

W związku z rozwojem elektryfikacji po pierwszej wojnie światowej rozważano zmodyfikowanie istniejących budowli hydrotechnicznych w sposób umożliwiający wykorzystanie potencjału cieków wodnych jako źródła energii elektrycznej. Przykładem może być zapora Bedřichov, którą znacznie rozbudowano, umożliwiając powstanie nowoczesnej elektrowni wodnej w Rudolfovie...