Budowle hydrotechniczne

Elektrownia wodna Włodzice Wielkie

Wsie Włodzice Małe i Włodzice Wielkie leżą po obu stronach rzeki Bóbr. Nad rzeką już w 1786 funkcjonował młyn wodny. To w jego miejscu, na 158,98 km Bobru w latach 1934-1935 postawiono nową elektrownię. Aby zapewnić dostateczny spadek wody zbudowano jaz spiętrzający (przegrodę) oraz przekopano kanał derywacyjny o długości 240 m.

Elektrownia wodna „Olszna” w Starej Olesznej

Pierwszą prywatną elektrownię w miejscowości Stara Oleszna na prawym brzegu Bobru, uruchomiono w roku 1910 dla potrzeb lokalnej fabryki papieru. Postawiono wtedy jaz piętrzący oraz wykopano kanał techniczny (derywacyjny) o długości 850 m. Zainstalowano dwie turbiny systemu Francisa pracujące na spadzie 4,0 m i przełykach 9,4 i 10,0 m³/s...

Elektrownia Wrzeszczyn

Intensywny wyrąb górskich lasów w XVIII i XIX wieku spowodował zachwianie warunków retencji wody. Górzyste ukształtowanie terenu zlewni rzeki Bóbr, osadnictwo w obszarze powodziowym oraz liczne intensywne ulewy powodowały katastrofalne powodzie, zwłaszcza pod koniec XIX wieku: w 1888, 1890 i 1897 r...