Budowle hydrotechniczne

Jaz klapowy, Czeska Lipa

Ruchomy jaz klapowy na rzece Ploučnicy jest jednym z sześciu takich jazów, zbudowanych w latach 1910–1914. Reprezentuje jeden z ośmiu możliwych rodzajów konstrukcji jazu ruchomego. Autorem unikatowej konstrukcji był inżynier Jan Záhorský, który swój projekt opatentował. Na stalowym moście są zawieszone ruchome drągi klapowe i mechanizm drabinkowy tak, aby dało się nimi stopniowo regulować spiętrzenie wody...

Jezioro Machy, Doksy

Jezioro Machy (Máchovo jezero, nazwane na cześć czeskiego poety K.H. Machy) należy do zbiorników, które powstały jeszcze w średniowieczu, kiedy zakładano wiele stawów. Bo też nie jest to prawdziwe jezioro, ale wybudowany na polecenie cesarza Karola IV staw zasilany wodami potoku Robečskiego...

Młyn Janaty, Buřany 37, Jablonec nad Izerą

Młynarstwo należy do bardzo starych rzemiosł, ludzie bowiem od wieków uprawiają zboża. A ponieważ transport ziarna na większe odległości bywał trudny, młyny budowano prawie w każdej większej wsi, wybierając zwłaszcza miejsca nad obfitszymi rzekami czy potokami. W Górnym Poizerzu (Horní Pojizeří) i Czeskim Raju na młyny można było natrafić prawie na każdym kroku. Charakterystyczny klekot młynów wodnych z biegiem czasu jednak ucichł, a same młyny przekształciły się w szlifiernie i fabryki włókiennicze...