Budowle hydrotechniczne

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Cieplice

Na początku XX wieku, po powodzi w 1897 r., podjęto prace nad system zabezpieczenia Kotliny Jeleniogórskiej i doliny Bobru przed kolejnymi katastrofami. Przeprowadzono regulację dopływów Bobru biorących początek w Karkonoszach, wznosząc mury oporowe wzdłuż brzegów, progi i zapory przeciwgruzowe...

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Mysłakowice

To jeden z trzech suchych zbiorników przeciwpowodziowych zbudowanych pod Karkonoszami na początku 20 wieku. Powodem jego powstania była konieczność zabezpieczenia doliny Łomnicy przed katastrofalnymi powodziami. Ostatnia, w 1897 roku spowodowała szczególnie duże zniszczenia...

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Sobieszów

Największy zbiornik retencyjny Kotliny Jeleniogórskiej powstał w l. 1904-1908 na rzece Kamiennej. Jest jednym z trzech zbudowanych na początku XX wieku pod Karkonoszami. W czasie powodzi gromadzi wody płynące z zachodniej części głównego ich grzbietu i z Gór Izerskich odwadnianych przez Małą Kamienną...