Budowle hydrotechniczne

Wieża ciśnień, pałac Sychrov, Sychrov

Dzieje pałacu Sychrov związane są przede wszystkim z Rohanami, starym arystokratycznym rodem wywodzącym się z Bretanii. Wielu członków tego rodu odcisnęło wyraźne piętno na historii Francji. Po Rewolucji Francuskiej niektórzy Rohanowie wyruszyli do Lotaryngii, gdzie jednak stracili swoje mienie. Następnie przenieśli się do Czech...

Wieża ciśnień, pałac Zákupy, Zákupy

Należący w przeszłości do najwspanialszych siedzib arystokracji kompleks pałacowy w Zákupach jest jednym z najrozleglejszych i najbardziej znaczących zabytkowych kompleksów krainy Czech Północnych. Ma wysoką wartość urbanistyczną, architektoniczną i artystyczno-rzemieślniczą...

Wodna wieża ciśnień w Mirsku

Wodne wieże ciśnień budowano, aby grawitacyjnie - na zasadzie naczyń połączonych -rozprowadzać do mieszkań za pomocą rurociągów wodę pitną zgromadzoną w wysoko położonym zbiorniku...