Budowle hydrotechniczne

Zapora Bedřichov, Černá Nisa

Zapora Bedřichov to najwyżej położona zapora Gór Izerskich. Usytuowana jest na rzece Nysie Czarnej (Černá Nisa), która zawsze po długich deszczach powodowała wyjątkowo duże szkody w obiektach przemysłowych zlokalizowanych w jej dolnym biegu...

Zapora Fojtka, Mníšek 1904 – 1906

Zapora Fojtka powstała na potoku Fojtka w dorzeczu Nysy Łużyckiej w latach 1904–1906, czyli w tym samym czasie, co zapora Mlýnice. Leży poniżej wsi Fojtka w pobliżu gminy Mníšek...

Zapora Harcov, Liberec

Największe przepływy na Potoku Harcovskim w Libercu stwierdzono po katastrofalnej powodzi w 1897 roku. Zmotywowało to polityków i przedsiębiorców z Liberca do założenia Spółdzielni Wodnej, która miała na celu uregulowanie cieków wodnych. 13 stycznia 1901 roku na wykładzie w sali libereckiego muzeum profesor Otto Intze z Akwizgranu przedstawił generalny projekt budowy zapór w dorzeczu Nysy Łużyckiej. Jedną z planowanych budowli miał być również zbiornik na Potoku Harcovskim...