Szkło i ceramika

Huta szkła Bratří Jílkové, Kamenický Šenov 687

W 1905 r. Antonín Jílek i Franz Vetter w północnej części miasta naprzeciwko budynku dyspozytorni tzw. „Dolnego dworca“ wybudowali hutę szkła kryształowego i opalowego. Antonín Jílek kierował hutą pod względem technicznym. Huta specjalizowała się w czarnych i ciemnych szkłach. Po odejściu Franza Vettera nowym wspólnikiem został brat Antonína, Václav Jílek. Zmieniono wtedy – w 1919 r. – nazwę huty, która odtąd nazywana była hutą „Bracia Jílkowie” (Bratří Jílkové).W okresie szklarskiej koniunktury w latach 1921 – 1922, architekci Franz i Max Eichler z Českiej Kamenicy zaprojektowali nową halę huty i jednocześnie domy mieszkalne dla hutników...

Huta Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach

Hutnictwo szkła w dolinie rzeki Kamiennej ma historię sięgającą co najmniej XIV w. Na XIV-XV w. datowane są archeologiczne znaleziska po dawnej hucie szkła położonej w Piechowicach-Cichej Dolinie. Przez kolejne wieki w Piechowicach funkcjonowały niewielkie zakłady obróbki szkła; grawernie i malarnie, które wykorzystywały półprodukty pochodzące z hut w pobliskiej Szklarskiej Porębie i z Czech...

Huta szkła Novosad & Syn, Harrachov 95

Dzisiejsza harrachovska huta szkła stoi przy szosie E65 z Jakuszyc do Pragi. Założona przed 1712 r. przez hrabiowski ród Harrachów, stała się jedną z najważniejszych hut, ostatnią wśród wielu, które od średniowiecza wędrowały coraz wyżej – z niższych partii gór wokół Rokytnic aż na tzw. Nový svět. Produkowano tu szkło potasowo-wapniowe przeznaczone do dalszego uszlachetniania, szkło taflowe i kolorowe...