Szkło i ceramika

Szklane miasteczko Železný Brod

Železný Brod to miasto o długich tradycjach szklarskich, znane zwłaszcza z typowych dla niego figurek, zwanych nawet „żeleznobrodzkimi“, a także ze szkła artystycznego i ze słynnych artystów szkła. Tradycyjnie już miasto Železný Brod uczestniczy, pod symboliczną nazwą „Szklane miasteczko” (Skleněné městečko), w odbywających się zawsze we wrześniu Dniach Europejskiego Dziedzictwa Kultury. Udział w przedsięwzięciu bierze między innymi Szkoła ...

Szkoła szklarska, Železný Brod

Początki szklarstwa w Železnym Brodzie to okres drugiej połowy XIX wieku, kiedy produkowano różne drobne przedmioty szklane. Jednak sławę miasto zawdzięcza przede wszystkim szkłu artystycznemu, związanemu z otwarciem szkoły szklarstwa artystyczno-przemysłowego (Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská) w 1920 r. Dzięki przychylności władz miasta, decyzja o budowie siedziby dla nowej szkoły zapadła rok później. Projekt obiektu opracowali inż. arch. Viktor Šulc i budowniczy Josef Vondráček z Pragi. Realizację zlecono miejscowym budowniczym, Karelowi Hlavatemu i Otto Resslerowi, oraz Albertowi Vosátkowi z Velkich Hamrów...

Witraże, Sklovitráž, Janov 27

Witraże – malowane i wprawiane w ołowiane ramki okna dla budowli świeckich oraz sakralnych – wykonywane są w rejonie Novego Boru już od końca XIX w. Jednak dopiero w latach 50. XX wieku następuje wzrost popularności tej branży, spowodowany wzrostem zainteresowania wykorzystaniem tej techniki szkła artystycznego w architekturze – zarówno dawnej jak i nowoczesnej. W tym okresie w Novym Borze powstała pracowania artystyczna „Ateliér Vitráže”...