Transport drogowy i kolejowy

Stacja kolejowa Jindřichovice pod Smrkem.

Ważna przejściowa stacja kolejowa Powiatowych Kolei Frydlanckich (Frýdlantská okresní dráha) i Cesarskiej Kolei Pruskiej wybudowana została w związku z trzecim i najdłuższym odgałęzieniem trasy z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem w latach 1895 – 1902. Oryginalny projekt opracowany przez inż. Fr. Reimherra z Frýdlantu był stopniowo modyfikowany. Nowo ...

Stacja kolejowa Kamenický Šenov, Kamenický Šenov, Nádražní 575

Mierzący 4,5 km nowy lokalny odcinek trasy kolejowej Česká Kamenice – Kamenický Šenov został uroczyście otwarty 10 lutego 1886 r. Trasę zbudowała spółka České severní dráhy wraz z przedstawicielami Kamenickiego Šenova i przedsiębiorcami z branży szklarskiej. Projekt opracowało praskie biuro projektowe Köhler i Raynal, wykonawcą została firma inż. G. Chiericiego. Stacja składała się z reprezentacyjnego budynku, miała dwa tory, 1 tor manipulacyjny z rampą i drewnianym magazynem, małą lokomotywownię z jednym stanowiskiem i zbiornik na wodę...

Stacja kolejowa w Węglińcu

Pod koniec I poł. XIX wieku rozpoczęła się historia kolei na Dolnym Śląsku Pierwszą drogę żelazną zbudowano z Wrocławia do Oławy, jako pierwszy odcinek przyszłej Kolei Górnośląskiej w 1842 r. Kolejną trasę poprowadzono rok później w kierunku Sudetów do Świebodzic. W 1844 r. można było dojechać do Legnicy. Kwestią otwartą pozostawała budowa połączenia Wrocławia ze stolicą Prus - Berlinem. Ze względu na interesy różnych regionów przemysłowych i miast proponowany przebieg linii kolejowej ulegał ciągłym zmianom...