Transport drogowy i kolejowy

Kolejowa wieża cisnień i dźwig w Kowarach

W maju 1882 r. Kowary otrzymały połączenie kolejowe z Jelenią Górą. Linia kończyła się stacją kolejową w dolnej części miasta. Część zakładów przemysłowych i kopalnie rud żelaza położone wyżej nie miały do niej bezpośredniego dostępu. W 1903 r. przystąpiono do budowy odcinka z Kowar do Kamiennej Góry, a wraz z nim nowej stacji wodnej do zaopatrzenia parowozów w wodę trakcyjną i obiektów kolejowych w wodę technologiczną i pitną...

Most drogowy – Peřimov

Most nad Izerą na drodze między wsią Dolní Sytová a Peřimovem koło Semil to wspaniały zabytek techniki z początku XX wieku. Wybudowany został przez firmę inż. Františka Jiráska z Hradca Kralove. Jest to żelbetowa, łukowata konstrukcja podtrzymująca lekko wygięty pomost mostu. Most o rozpiętości 44,2 m był przez krótki czas największą tego typu budowlą na ziemiach czeskich...

Most kolejowy na Izerze – Rakousy

O XIX wieku mówi się, że jest okresem rewolucji przemysłowej oraz stuleciem pary. Nastąpił wówczas rozwój transportu, budowano drogi i koleje. W okresie, kiedy w Czechach kończyła się budowa dróg państwowych, powstawały też pierwsze linie kolejowe. Impuls do budowy pierwszych torów kolejowych w naszym kraju dali północnoczescy, libereccy przemysłowcy...