Transport drogowy i kolejowy

Most Staromiejski i zespół młyna w Zgorzelcu

W średniowieczu koła wodne poruszane siłą wody służyły do napędzania: młynów do mielenia zbóż; foluszy do produkcji sukien; młotów i miechów w kuźnicach; pił w tartakach, a także do poruszania pomp wodnych dla rozprowadzania wody – tzw. „kunstwerki”. W Polsce młynarskie koła wodne pojawiły się w XII w., a upowszechniły się najwcześniej na Śląsku i Pomorzu, od połowy XIII w...

Mosty kolejowe w Janowicach Wielkich

Linię kolejową do Jeleniej prowadzono z dwóch kierunków: od strony Görlitz (ukończono 20 sierpnia 1866) i od strony Wrocławia (ukończono 15 sierpnia 1867). Planowany odcinek miał stanowić fragment linii kolejowej Berlin-Wiedeń, a także miał przyczynić się do rozwoju przemysłu włókienniczego i wydobywczego w regionie Wałbrzycha, Jeleniej Góry, a poprzez odnogę linii, także Kamiennej Góry...

Mosty na Bobrze we Lwówku Ślaskim

Osada Lwówek Śląski powstała w XII wieku na skrzyżowaniu handlowej Drogi Królewskiej (Via Regia) wiodącej z Drezna do Wrocławia i szlaku handlowego biegnącego wzdłuż rzeki Bóbr z Czech do Bolesławca. Źródła podają, że w roku 1233 istniała tu komora celna i most na Bobrze – zapewne drewniany. Miejscowość rozwijała się dzięki wydobywaniu złota ze złotonośnych piasków zalegającym pomiędzy Lwówkiem a Złotoryją...