Kopalnie, wyrobiska i konstrukcje podziemne

Kamieniołom łupka, Bratříkov

Wykorzystanie kamienia w budownictwie wiejskim rozwijało się na ziemiach czeskich od końca XVIII w. W wieku XIX szybko rosła liczba wiejskich domów i skupisk z elementami z kamienia. Na koniec tego stulecia datuje się wydobycie kamienia na skalę przemysłową w dużych kamieniołomach. Związane jest to z wykorzystaniem większej ilości urządzeń mechanicznych...

Kanały

Służące doprowadzeniu wody do koła wodnego i innych urządzeń budowle hydrotechniczne podzielić można na dwie grupy. Pierwszą stanowią budowle powstające w miastach, drugą natomiast wiejskie. Do XIX wieku nie różniły się zbytnio ani pod względem wykonania ani użytych technologii. Budowle miejskie to te, których większa część prowadzi przez obszar zabudowany, wiejskie zaś przechodziły przez teren otwarty...

Kolorowe jeziorka

W Rudawach Janowickich, na południe od Wieściszowic, na północno-wschodnich zboczach Wielkiej Kopy znajdują się wyrobiska kopalń łupków pirytowych z końca XVIII wieku. W roku 1785 roku rozpoczęła tu działalność kopalnia „Nadzieja” (niem. Hoffnungsgrube), osiem lat później 400 m powyżej powstała kopalnia „Nowe Szczęście” (niem. Neu-Glückgrube), a w 1796 roku 600 metrów powyżej poprzedniej - kopalnia „Gustav”...