Kopalnie, wyrobiska i konstrukcje podziemne

Kopalnia Złota "Aurelia" w Złotoryi

Pierwsza wielka „gorączka złota” w okolicach Złotoryi miała miejsce na przełomie XI i XII w. Tereny w dolinie rzeki Kaczawy były jednymi z najbogatszych w Europie pokładów żwirów złotonośnych, które zawierały 0,15 – 0,2 g/t złota. Rocznie wydobywano do 50 kg czystego złota. Osada otrzymała prawa miejskie w 1211 r. i jest najstarszym miastem polskim. Pozyskiwanie złota zakończyło się po wojnach napoleońskich...

Kyselka – źródło mineralne, Nové Město pod Smrkem

W dolinie Ztracenego potoku koło Nowego Miasta pod Smrekiem znajduje się ujęcie odkrytego w 1780 roku źródła wody mineralnej. W miejscach uskoków między skałami krystalicznymi dwutlenek węgla przedostaje się do podziemnych wód, które następnie wypływają na powierzchnię w postaci wód mineralnych. Nowomiejskie źródło znajduje się na tym samym ...

Libereckie podziemia – kanalizacje

Kanalizacja liczy sobie tyle samo lat, co pierwsze wodociągi, stanowi też – z uwagi na swoją funkcję – ich przeciwieństwo. Pierwotnie była przywilejem zamkniętych siedzib, np. zamków i pałaców czy klasztorów; kanalizowaniem miast do XIX wieku nie zajmowano się. Pierwszy większy system kanalizacyjny w Libercu powstał dopiero w 1848 r., wcześniej ścieki odprowadzano do rowów, nad którymi przerzucone były mostki. Pierwszy kanał ściekowy prowadzący od szpitala do tylnego traktu teatru na ulicy Sokolskiej mierzył prawie 2 km...