Kopalnie, wyrobiska i konstrukcje podziemne

Libereckie podziemia – sieć wodociągowa

Za najstarsze obiekty hydrotechniczne na terenie województwa libereckiego uważać możemy młynówki i kanały zasilające hamernie i inne urządzenia. Natomiast wodociągi – także w kontekście europejskim – są pierwszymi budowlami hydrotechnicznymi, które od swojego powstania są nieustannie rozbudowywane i unowocześniane...

Muzeum lekkich umocnień, Kořenov, Tesařov

Do dziś w Górach Izerskich i Karkonoszach znajdziemy rozsiane małe bunkry, których zadaniem było uniemożliwienie ataku faszystowskich Niemiec na czeskie pogranicze. Pozostałości przygotowanej, ale nigdy niewykorzystanej, linii umocnień znajdziemy w lasach pod wieżą widokową Štěpánka. W jednym z obiektów lekkich umocnień wzoru 37, tzw. „řopík” – od skrótu...

Stacja wodociągów Frýdlant

Stacja wodociągów znajduje się w centrum miasta nad rzeczką Řasnice. Jest to najstarszy działający tego typu obiekt na terenie Cypla Frydlanckiego. Wybudowano go na początku 1913 r. jako część tworzonego właśnie pierwszego frydlanckiego wodociągu, którego budowę prowadziła ówczesna rada miasta pod kierownictwem burmistrza Heinricha Kauferche. Stacja wodociągów to pod względem architektury obiekt wyjątkowy, inny niż typowe budowle pełniące tę funkcję. Nietypowa jest również jej lokalizacja...