Kopalnie, wyrobiska i konstrukcje podziemne

Sztolnia dziedziczna, Chrastava

Historię średniowiecznego oraz późniejszego wydobycia metali kolorowych i węgla w rejonie Cypla Frydlanckiego znajdziemy nie tylko w materiałach archiwalnych, ale także jako zachowane i znowu odkryte ślady w postaci średniowiecznych sztolni. Obecnie, będąc zabytkami techniki, stają się one atrakcyjnym celem dla turystów. Dają świadectwo o umiejętnościach technicznych i poziomie wiedzy ówczesnych górników, umożliwiając jednocześnie porównanie technik dawnych z dzisiejszymi...

Trasy turystyczne w dawnych kopalniach w Kowarach

Legenda odkrycie rud żelaza w Kowarach przypisuje Laurentiusowi Angelusowi w roku 1148. Pierwsza wzmianka historyczna na ten temat pochodzi z roku 1355. Wydobywanie kowarskich rud żelaza trwało, z przerwami, do drugiej połowy XX wieku...

Zbiornik Kristýna, Hrádecko

Historia popularnego kąpieliska koło miejscowości Hrádek nad Nisou sięga 1786 roku, kiedy rozpoczęły się poszukiwania węgla, których inicjatorem był frýdlancki hrabia Christian Clamm-Gallas i jego zarządca Paul. Inspirację stanowiło dla nich żytawskie zagłębie węglowe, gdzie od dłuższego już czasu wydobywano węgiel brunatny. Po przeprowadzeniu badań i znalezieniu złóż lignitu w okolicy miasta Hrádek otwarto kilka szybów. Po pierwszych badaniach i szybach powstały kolejne, nazwane Christian, Barbara, Franz i Eduard, a później Lamprecht, Marie, Pauli, Wilibald oraz Wenzel...