Przemysł spożywczy, browary

Browar Konrád, Vratislavice nad Nysą

Browar wybudowano w latach 1873 – 1874 w dolinie Kunratickiego Potoku, w pobliżu szosy Liberec – Jablonec nad Nysą. Jego historia zaczyna się 21 lipca 1872 r., kiedy Spółka Browaru Libereckiego i Słodowni (Společnost libereckého pivovaru a sladovny) rozpoczęła sprzedaż akcji, dzięki której zyskano kapitał na pokrycie finansowe kosztów budowy. Wiosną 1873 r. ...

Browar Lwówek Śląski

Lwówek Śląski otrzymał prawa miejskie i przywilej ważenia piwa w 1209 r. od Henryka I Brodatego. W 1546 r. działały tu 74 słodownie oraz 456 browarów w domach mieszczańskich. W 1571 r. właścicielem jednej ze słodowni stała się Rada Miejska. Zgodnie z prawem miasto miało monopol na sprzedaż swojego trunku w promieniu 1 mili, co prowadziło do zatargów z browarami szlacheckimi i innych miast...

Browar Rohozec, Malý Rohozec, Turnov

Browar jest częścią gospodarstwa przy bocznej drodze odbijającej od szosy I / 10 w kierunku na Jenišovice. Malý Rohozec należał pierwotnie do dóbr Hruby Rohozec, których właścicielami był w przeszłości ród Vartenberków, Albrecht Wallenstein i – z krótkimi przerwami – ród Des Fours (aż do 1832 r.). Następnie przejęli je Rohanowie, a od nich gospodarstwo kupił w 1836 r. František Unger, który w 1850 r. założył browar. W 1909 r. przejęła go spółka 388 drobnych przedsiębiorców z Ziemi Semilskiej, Železnobrodzkiej, Vysockiej, Jilemnickiej i Turnovskiej...