Przemysł spożywczy, browary

Młyn Dubecko, Mírová pod Kozákovem 1

Dubecko to część gminy Mírová pod Kozákovem, oddalona od niej o ok. 1,5 km na południowy wschód, ale pod względem przynależności administracyjnej należy do wsi Sekerkovy Loučky. Oś wsi Dubecko stanowi potok Stebénka, mający źródła w Koberovach koło Železnego Brodu. Potok płynie najpierw w kierunku południowym, od Loktušów na zachód. W okolicach wsi Sekerkovy Loučky uregulowane ramię potoku zasila stawy Cihlák, Křižák i Nohavice, przepływa w stronę Turnova, gdzie wpada do Izery...

Młyn Perner, Svijany 17

Młyn znajduje się przy drodze szybkiego ruchu R 10, w gminie Svijany. W latach 1144 – 45 Słowianie założyli w Mnichovym Hradištu nad Izerą klasztor cystersów, dla którego Svijany były zapleczem gospodarczym. Mnisi mieli tu swoje główne gospodarstwo, w którym hodowali duże stado świń. Tak prawdopodobnie można wyjaśnić powstanie nazwy wsi Swiniany, która z czasem zyskała swe dzisiejsze brzmienie. Pierwsza wzmianka w źródłach archiwalnych pojawia się dnia 23 sierpnia 1345 r., gdzie mnich Mikołaj określany jest jako „gragiamus in Swiniam”. Młyn na Izerze w pobliżu Turnova powstał w 1420 r...

Produkcja sucharków, Lomnice nad Popelkou

Tradycje sucharków w Lomnicach nad Popelką sięgają produkcji cechowej słodkich wypieków w 1580 r. Lomnickie sucharki stały się tak znanym wyrobem, jak pardubickie pierniki, czy ogórki ze Znojma. Do ich popularyzacji przyczyniły się ogromne odpusty z jarmarkami, które odbywały się na szczycie góry Tábor nad miastem. Suchary w Lomnicach piekli zarówno pojedynczy ludzie jak i całe rodziny...