Przemysł spożywczy, browary

Serowarnia Kruh u Jilemnice 83

W 1940 r. w centrum wsi wybudowano budynek główny serowarni firmy Havlíček i Zelinka. Stanowił on przykład nowoczesnej architektury i bardzo dobrze korespondował z pozostałymi zabudowaniami podgórskiej wsi...

Łaźnie miejskie, Nové Město pod Smrkem, Ludvíkovská 38

Nové Město pod Smrkem (Nowe Miasto pod Smrekiem) założone zostało w 1584 r. jako ośrodek dla górników, którzy wydobywali tu cynę i inne metale kolorowe. Wraz z nadaniem praw miejskich przyznano także miastu prawo do kąpieli, które stanowiło sposób sprawowania dozwolonej publicznej opieki zdrowotnej. Opiekę tę sprawować mogli, za zgodą władz i miasta, felczer oraz łaziebny. Pierwszą wzmiankę o łaźniach znajdziemy w umowie kupna z roku 1601. W latach 1644 – 1683 koncesjonowanym właścicielem łaźni był Georg König, któremu miasto sprzedało prawo do ich prowadzenia...