Budowle przemysłu lekkiego

Fabryka tekstylna, produkcja filcu, Mimoň, ulica Pertoltická 148

Zakład produkujący filc założył w 1860 r. Anton Bayer. Dzisiejszy budynek na ulicy Pertoltickiej w 1882 r. nabył jego syn Robert od braci Kirscherów, którzy sprzedali mu go jako tkalnię ręczną. Produkował tu koce z płótna klejonego z nadrukiem, bawełniane tkaniny dla drukarni materiałów, sukno dla przędzalni i tkane filce dla papierni. W 1895 r. zainstalował w zakładach maszynę parową, wprowadzając produkcję maszynową. Produkowany filc z powodzeniem eksportował...

Fabryka włókiennicza – perkal, Česká Lípa, U kartounky 38

Na południowy wschód od centrum miasta, przy obwodnicy Czeskiej Lipy, między ulicami U kartounky i U Ploučnice znajduje się drukarnia perkalu z początków XIX wieku. Jej założycielem był Franz de Paula Elbel. Te rejony pogranicza na przełomie XVII i XVIII wieku były kluczowym miejscem dla rozwoju sukiennictwa i płóciennictwa. Czeska Lipa na zawsze wpisała się w historię przemysłu manufakturowego. Dzięki udoskonalaniu procesów produkcyjnych i wykorzystaniu podziału pracy zaczęto tu wytwarzać delikatne sukna dotąd importowane z Niderlandów...

Fabryka włókiennicza – wykańczalnia, Háje nad Jizerou 22

Widok na centrum wsi Háje nad Izerą od XIX wieku, kiedy wybudowano fabrykę włókienniczą, prawie się nie zmienił. W latach 1883 – 1884 Franz Gerl, dawny dyrektor bielarni Linke & Stupme w Jabloncu nad Izerą, wybudował na lewym brzegu rzeki bielarnię tkanin bawełnianych. Po jego śmierci w 1896 r. jego synowi, Alwinowi Gerlowi, udało się zmodernizować zakład i poszerzyć go o farbiarnię i wykańczalnię materiałów. Wykańczanie materiałów na błysk, na przykład satyny, od 1906 r...