Budowle przemysłu lekkiego

Osiedle „Kamienne Domy” w Mysłakowicach

W 1839 roku na polecenie króla pruskiego Wilhelma III, który w Mysłakowicach miał swoją letnią rezydencje, zbudowano mechaniczną przędzalnię lnu "Flachsgarn-Maschinen Spinnerei und Weberei", która pod koniec XIX wieku stała się największym zakładem przemysłowym w Kotlinie Jeleniogórskiej...

Pilnikowe domy, Jílovická 104, Semily

Pilnikarstwo to rzemiosło, które prawie już wyginęło. Istniało od okresu lateńskiego epoki żelaza, kiedy to zaczęły pojawiać się wyspecjalizowane żelazne narzędzia, jak nożyczki, kilofy, a także właśnie pilniki. Pilnik był podstawowym narzędziem również przez całą starożytność oraz w średniowieczu. Wraz z wynalezieniem frezów i tokarek, a także rozwojem pras i technik...

Produkcja fortepianów, Česká Lípa, ul. Hrnčířská

Czeskie pogranicze zasłynęło z produkcji instrumentów muzycznych. W okolicach Czeskiej Lipy (Česká Lípa) urodzili się i działali znani twórcy organów. Do największych mistrzów okresu baroku należał David Sieber, zaś na przełomie XIX i XX wieku Heinrich Schiffner. Wśród największych twórców fortepianów wymienić warto Gustava Rösslera, którego firma istnieje pod tą samą nazwą do dziś. Firma Rössler została założona w 1878 r.