O projekcie

 

Partner wiodący:

karr.png 150x64 3kB

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze
www.karr.pl


Partner Projektu:

logo-cz.png 150x142 26kB

Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą
www.ohkjablonec.cz

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza polsko-czeskiego poprzez rozwój oferty turystycznej - stworzenie nowego produktu turystycznego - atrakcje przemysłu i techniki Euroregionu Nysa, co powinno przyczynić się do pełniejszego wykorzystania istniejącej oferty bazy wypoczynkowej i wydłużenia sezonu turystycznego po obu stronach granicy.

W ramach projektu powstał system informacji o atrakcjach przemysłu i techniki Euroregionu Nysa:
-witryna internetowa, zawierająca opisy atrakcji i techniki,
zdjęcia, panoramy - wirtualne zwiedzanie
- multimedialny przewodnik na DVD z zawartością portalu,
- mapy atrakcji przemysłu i techniki, materiały promocyjne