Elektrownia Turów

elektrownia.png 800x550 78kB

Elektrownia została zbudowana w latach 1959-1971. W momencie oddania jej do użytku była to największa w Europie elektrownia zasilana węglem brunatnym, a jej 6 bloków wytwarzało energię elektryczną o mocy 2000 MW. Przy budowie zatrudnionych było około 10 tys. pracowników. Gigantyczna modernizacja urządzeń elektrowni przeprowadzona w latach 1995-2004 kosztowała 1,6 mld USD, z czego 30% stanowiły własne środki Elektrowni. Aby chronić przyrodę zamontowano wysokosprawne elektrofiltry o skuteczności odpylania powyżej 99,8%, a stężenie zanieczyszczeń atmosfery kontroluje automatyczna sieć monitoringu.
Obecnie Elektrownia Turów to 9 bloków energetycznych o całkowitej mocy 2106 MW, a udział w produkcji energii w rynku krajowym wynosi 8,3 %. Paliwem podstawowym jest węgiel brunatny dostarczany taśmociągami bezpośrednio z pobliskiej kopalni Turów.
Elektrownia turów znajduje się w miejscowości Turoszów, przy drodze nr 354 pomiędzy Zgorzelcem a Sienawką. Obiekt jest dostępny do zwiedzania wyłącznie w grupach, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia dyrekcji zakładu.

www.elturow.bot.pl, e-mail: elektrownia.turow@elturow.bot.pl

Od lipca 2009 r. w Elektrowni Turów pracuje instalacja do współspalania biomasy pochodzenia leśnego (zrąbki), rolniczego (słoma) oraz biomasy z upraw energetycznych (wierzba energetyczna), w ilości do 180 tys. ton rocznie.
O stopniu skomplikowania technicznego bloku wytwarzającego energię elektryczną świadczą dane eksploatacyjne kotła np. OE-700, z których wynika m. in., że pojedyncza turbina zużywa aż 7,5 ton na sekundę specjalnie przygotowanej wody o temperaturze 250 ˚C, gdzie zamienia się ona w parę o temperaturze 565 ˚C.

Opis do schematu elektrowni
1. Chłodnia kominowa
2. Pompa wody chłodzacej
3. Sieć przesyłowa
4. Transformator blokowy
5. Generator

6. Część niskoprężna turbiny
7. Pompa wody zasilajcej
8. Skraplacz
9. Część średnioprężna turbiny
10. Schładzacz pary
11. Część wysokoprężna turbiny
12. Odgazowywacz
13. Podgrzewacz
14. Podajnik węgla
15. Zbiornik węgla
16. Młyn
17. Walczak
18. Zbiornik popiołu
19. Przegrzewacz pary
20. Wentylator powietrza
21. Międzystopniowy przegrzewacz pary
22. Czerpnia powietrza
23. Podgrzewacz wody
24. Podgrzewacz powietrza
25. Filtr spalin
26. Wentylator spalin
27. Komin 

Uproszczone działanie elektrowni przedstawia się następująco: rozdrobniony i wysuszony węgiel brunatny podawany jest do kotła, gdzie jest spalany. Uzyskana temperatura podgrzewa wodę i parę, która napędza turbinę. Uzyskany ruch obrotowy turbiny przenoszony jest na wał napędowy prądnicy (generatora), który wytwarza energię elektryczną rozprowadzaną do odbiorców napowietrznymi liniami energetycznymi. Spaliny z kotła kierowane są poprzez elektrofiltry do atmosfery.

Opracował: Andrzej Mateusiak

Galeria

Na mapie

Panorama 3d