Budynek dworca kolejowego – Bolesławiec

Dworzec kolejowy w Bolesławcu wzniesiono w 1845 r., gdy uruchomiono tu dnia 1 października linię kolejową z Wrocławia i Legnicy. Rok później poprowadzono stąd kolej do Węglińca i Berlina. W 1904 r. pociąg do Wrocławia jechał 1 godz. 45 minut, zaś do Drezna 2 godz. 45 minut. W 1926 r. budynek dworca rozbudowano, wznosząc od południa obszerny holl. W latach 2005-2008 cały dworzec przeszedł gruntowną modernizację, w czasie której wybudowano dwa jednokrawędziowe perony o długości 400 m, torowisko i wymieniono trakcję elektryczną, wybudowano przejście podziemne oraz nową nastawnię. Kosmetykę przeszedł też sam budynek dworca.
Na dworzec ten przybywały koronowane głowy: dwukrotnie król Fryderyk Wilhelm IV (17.09.1846 r. i 8.05.1852 r.) i raz car Aleksander II (29.05.1856 r.), którego przyjazd obwieściło bicie we wszystkie dzwony w mieście.
W latach 1855-1857 w osi dworca wzniesiono kamienny gmach poczty, przebudowany ok. 1900 r., który uległ zniszczeniu w 1945 r. W 1854 r. przed dworcem założono park, a w jego centrum w 1872 r. ustawiono pomnik (kolumnę) upamiętniający żołnierzy pruskich, poległych w wojnie z Francją. Dziś na jego miejscu, od 1995 r., stoi kamień poświęcony „Kresowiakom i reemigrantom z Jugosławii”. Budynek dworca jest konstrukcją murowaną, otynkowaną, dwukondygnacyjną z dodatkowym poddaszem w części centralnej i parterową na skrzydłach. Ściany i charakterystyczne kolumny hollu głównego, wyłożone są zielonymi kafelkami, zaś podłoga kamiennym płytkami.

Po drugiej stronie torów mieścił się towarowy „dworzec ceramiczny”, z którego wywożono produkcję miejscowych zakładów ceramicznych.
Z dworca można dojechać m.in. do: Wrocławia, Legnicy, Jeleniej Góry, Görlitz i Lipska. W godzinach 21:30 - 5:30 dworzec jest zamknięty.
Adres: ul. Bolesława Chrobrego, 59-600 Bolesławiec, tel. 75 73 232 68.

Opracował: Ivo Łaborewicz

Literatura:
750 lat Bolesławca, dzieje miasta i jego historyczne związki ze Śląskiem, Łużycami i Czechami, Bolesławiec 2001;
Mariusz Olczak. Janusz Moniatowicz, Bolesławiec. Przewodnik historyczny, Jelenia Góra - Bolesławiec 2000;
Bolesławiec. Zarys monografii miasta, pod red. Tadeusza Buhaja i Krystyna Matwijowskiego, Wrocław – Bolesławiec 2001

Linki:

www.pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82awiec_%28stacja_kolejowa%29
www.pkp.boleslawiec.pl

Galeria

Na mapie