Elektrownia „Kraszewice” w Kraszowicach

Prawie 5 km w dół rzeki, na 153,7 km Bobru, w miejscowości Kraszowice zlokalizowana jest elektrownia, zbudowana w latach 1931-1932 i nazywająca się „Kraszewice”. Historia wsi, dworu i dwóch folwarków datuje w roku 1825 funkcjonujący młyn wodny. Na przełomie XIX i XX wieku odnotowano katastrofalne powodzie w dorzeczu Bobru, po których w okolicy uregulowano rzekę. W latach 30-tych XX wieku opracowano program kaskadowej zabudowy środkowego biegu rzeki Bóbr, obejmujący budowę elektrowni: Włodzice Małe, Kraszewice i niżej położoną Olsznę. W Kraszowicach – podobnie jak we Włodzicach - elektrownię usytuowano na sztucznej wyspie, powstałej po wykopaniu kanału derywacyjnego o długości 340 m, co zapewniło spad nominalny 5,2 m i przełyk 12,6 m³/s. Elektrownia przepływowo-derywacyjna wyposażona jest w dwie turbiny typu Kaplana o mocy 0,48 MW wyprodukowane  w  1932  roku  przez firmę J. M. Voith oraz w dwa generatory z roku 

1932 firmy Siemens-Schucker Werke.
Urządzenia energetyczne w elektrowniach, po przeprowadzanych remontach, działają dziś bez zarzutu.Budynek elektrowni został zaprojektowany przez wrocławskiego architekta Georga Wollfa. Prace budowlane i montażowe elektrowni nadzorował dr inż. Curt Bachmann, podobnie jak większość elektrowni na Bobrze i Kwisie w trzech pierwszych dekadach XX wieku. Przez wiele lat Bachmann pełnił funkcję naczelnego dyrektora Elektrowni Prowincji Śląskiej (Schlesische Provinzial-Elektrizitätswerke). Elektrownię uruchomiono 12 czerwca 1932 roku.
Wnętrze elektrowni nie jest dostępne dla turystów.

Administrator elektrowni: www.tauron-ekoenergia.pl

Opracował: Andrzej Mateusiak
Translation: Andrzej Rudkowski

 

Galeria

Na mapie