Zbiornik Kristýna, Hrádecko

Historia popularnego kąpieliska koło miejscowości Hrádek nad Nisou sięga 1786 roku, kiedy rozpoczęły się poszukiwania węgla, których inicjatorem był frýdlancki hrabia Christian Clamm-Gallas i jego zarządca Paul. Inspirację stanowiło dla nich żytawskie zagłębie węglowe, gdzie od dłuższego już czasu wydobywano węgiel brunatny. Po przeprowadzeniu badań i znalezieniu złóż lignitu w okolicy miasta Hrádek otwarto kilka szybów. Po pierwszych badaniach i szybach powstały kolejne, nazwane Christian, Barbara, Franz i Eduard, a później Lamprecht, Marie, Pauli, Wilibald oraz Wenzel. W 1896 r. po wyczerpaniu się złóż szyb Christian został zamknięty. Zainteresowanie tymi terenami wyrazili między innymi libereccy Liebigowie, którzy w 1835 roku w saksońskim Hartau otwarli kopalnię węgla na potrzeby swoich przedsiębiorstw tekstylnych. W fabryce Liebiga w Libercu na ulicy Jabloneckiej w  latach 1835 -1838 zainstalowano maszyny parowe, które opalane były 

węglem brunatnym z kopalń Clamm-Gallasów w Loučnie koło Hrádka nad Nysą. Najbogatszym i jedynym perspektywicznym okazał się być szyb Kristýna. Po drugiej wojnie światowej wznowiono wydobycie, a po badaniach geologicznych w latach 50. zadecydowano o wydobyciu metodą odkrywkową. W 1952 roku po raz pierwszy zaczęto wydobywać węgiel tym sposobem. Podczas ogromnej powodzi w 1958 r. kopalnia została zalana wodą, której wypompowanie zajęło trzy miesiące. Z uwagi na duże przesiąki wód w kwietniu 1972 r. kopalnię zamknięto. Po wyłączeniu pomp wody gruntowe zalały szyb kopalni, a nowo powstały akwen zaczął być wykorzystywany jako kąpielisko. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku na brzegach jeziorka wyrósł pokaźny kompleks rekreacyjny z plażami, kempingiem i boiskami. Regularnie organizowane są tu międzynarodowe zawody w nurkowaniu sportowym oraz zawody kynologiczne.

Opracował: OHK v Jablonci nad Nisou
Tłumaczenie: Helena Jankowska 

Galeria

Na mapie