Sztolnia dziedziczna, Chrastava

Historię średniowiecznego oraz późniejszego wydobycia metali kolorowych i węgla w rejonie Cypla Frydlanckiego znajdziemy nie tylko w materiałach archiwalnych, ale także jako zachowane i znowu odkryte ślady w postaci średniowiecznych sztolni. Obecnie, będąc zabytkami techniki, stają się one atrakcyjnym celem dla turystów. Dają świadectwo o umiejętnościach technicznych i poziomie wiedzy ówczesnych górników, umożliwiając jednocześnie porównanie technik dawnych z dzisiejszymi. Jedynym w swoim rodzaju zabytkiem techniki są zachowane dotąd średniowieczne i nowe sztolnie koło Nowego Miasta pod Smrekiem (Nové Město pod Smrkem), na Měděncu oraz Raspickiej horze. Oglądając te pozostałości po działalności górników przy wydobyciu rudy żelaza, srebra i cyny, możemy rozróżnić sztolnie główne, służące do pozyskiwania surowca, i wtórne, wspierające (sztolnie dziedziczne), zbiorniki wodne, stare drogi i prosty system odwodnienia. Inną atrakcją, czyniącą te sztolnie ciekawymi, jest fakt, że są one zimowiskiem 22 gatunków nietoperzy. Warta obejrzenia jest  także  ich  unikatowa   naciekowa dekoracja. W  rejonie  Chrastavy, 

niedaleko trasy kolejowej między Bílým Kostelem a Chrastavą, znajdziemy sztolnię dziedziczną po wydobyciu węgla. Jest ona dostępna na długości ok. 400 m, jednak niebezpieczna. Pierwszych 200 metrów jest obmurowanych, miejsce zaś, w którym skończył się obszar badań geologicznych, od dalszej części sztolni oddzielone jest starym kominem, w którym dochodzi do częstych osunięć ziemi. Dla turystów w dawniej górniczym miasteczku Jiřetín pod Jedlovą udostępniono sztolnię św. Jana Ewangelisty, będącą pozostałością po wydobyciu srebra. Przejść można 320 m z ogólnej długości sztolni wynoszącej 640 metrów. Odkrywanie i udostępnianie obiektów pogórniczych to część działalności działu archeologii Muzeum Północnoczeskiego w Libercu, w którego zbiorach znajdziemy wiele ciekawych znalezisk i szczegółowych informacji na temat znaczenia jednej z najważniejszych dziedziny dziedzictwa przemysłowego – wydobycia surowców mineralnych, będącego podstawą rozwoju przemysłu w regionie.

www.hradek.eu
www.turista.mikroregion.info

Opracował: OHK v Jablonci nad Nisou
Tłumaczenie: Helena Jankowska 

Galeria

Na mapie